Welkom/ Welcome

overzicht van mijn werk/ overview of my work

Kort overzicht/ short review

Ik ben autodidact, maar teken en schilder al sinds 1977. Sinds 2013 ben ik professioneel beeldend kunstenaar.

I am self-educated, but I draw and paint since 1977, Since 2013 I am professional visual artist.